Кой кой е

(най-вероятно непълно описание на роднинските
връзки в България /и най-вече в Пазарджишко/)

Събрано и описано преди няколко години и след много пиене
от Николай Цветков, Габриел Радев и Георги Чорбаджийски

Благодаря на всички, който след публикуването на списъка
изпратиха корекции и добавки. Специални благодарности на
urko()mail.bg за изпратените добавки.

С тази информация можете да си обясните защо няма "Зълвин девер" :-))
Ако имате добавки или препоръки пишете на georgi()unixsol.org

Повече по темата: http://georgi.unixsol.org/diary/archive.php/2004-08-12

 

КРЪВНИ ВРЪЗКИ

Баща / Майка
Брат / Сестра
Син / Дъщеря

Дядо - Баща на майка ми/баща ми
Баба - Майка на майка ми/баща ми

Прадядо - Баща на баба/дядо
Прабаба - Майка на баба/дядо

Внук - син на сина ми/дъщеря ми
Внучка - дъщеря на сина ми/дъщеря ми

Правнук - син на внука ми/внучката ми
Правнучка - дъщеря на внука ми/внучката ми

Чичо - Брат на баща ми
Вуйчо - Брат на майка ми
Леля - Сестра на майка ми/баща ми
| - Тетка - Сестра на майка ми (Северозападна България)

Племенник - Син на брат ми/сестра ми
Племенничка - Дъщеря на брат ми/сестра ми

Братовчед#1 - син/дъщеря на брата/сестрата на баща ми/майка ми
Братовчед#2 - внук/внучка на брата/сестрата на дядо ми/баба ми
Братовчед#3 - правнук/правнучка на брата/сестрата на прадядо ми/прабаба ми


НЕКРЪВНИ ВРЪЗКИ

Съпруг / Съпруга

Свекър - Баща на моя съпруг
Тъст - Баща на съпругата ми

Свекърва - Майка на моя съпруг
Тъща - Майка на съпругата ми

Сват - Свекъри и тъстове едни на други са сватове

Вуйна (учинайка) - Съпругата на брата на майка ми (Съпругата на вуйчо ми)
Стринка (леля) - Съпругата на брата на баща ми (Съпругата чичо ми)
|- Чинка (във варненско)
Калеко - Съпругът на сестрата на баща ми/майка ми (Съпругът на леля ми)
|- Свако (във варненско)
|- Лелинчо/Лилинчо

Зет - Съпругът на дъщеря ми/сестра ми
Снаха - Съпругата на сина ми/брат ми

Девер - Брат на моя съпруг
Шурей - Брат на съпругата ми

Зълва - Сестра на моя съпруг
|- Калинка (ако е по-малката сестра)

Балдъза - Сестра на съпругата ми

Баджанак - Съпругът на сестрата на съпругата ми (A. На две сестри съпрузите един на друг са баджанаци, B. Съпругът на зълва ми)
Етърва - Съпругата на брата на моя съпруг (A. На брат ми жена му и моята жена са етърви една на друга, B. Съпругата на девера ми)
Шуренайка - Съпругата на брата на съпругата ми