НОВИЯТ СЕКСУАЛЕН РЕД

Братя и сестри! Хомосексуалистици и хемофилистери! Фетишъри и инцести! Геронтофилърки, садистери и мазохистери! Копрофагистъри и кофражистъри на Точно Това Общество!
Няма да повярвате!
ВОЙНАТА СВЪРШИ!!!
Ла гер и фини!
Уор ис оувър!
Студената ядрена война между половете приключи с победа на здравият Разум и здравият Секс!
Жестоката агентурна подмолно-саботажна война между сексуалните предпочитания - и тя свърши!
Те - здравият Разум и здравият Секс, се  обединиха за един по добър свят в новия  Здрав Сексуален Разум!
Понятията Дух и Тяло вече бяха заменени от по актуалните - Разум и Секс. От днес латинската мъдрост вече звучи така: Здрав разум, в здрав секс!
Великата Обществено-Сексуална Революция (ВОСР), която непрекъснато е присъствала  в досегашните ми разработки и тезиси - тя е на път да приключи с победа на Сигурната Дуалистична Сексуалност (СДС)!
И да установи над нас така желаният режим на Новият Сексуален Ред (теоретичен).
И ако демокрацията е "мъжество на разума", то Новият Сексуален Ред (теоретичен) е хармония на Мъжественната Виагрална Разюзданост (МВР) и Разумната   Септична Вженствененост (РСВ) на едно нова епоха.
Епоха лишена от плявата на Безразсъдните Сексуални Предразсъдъци и старата ци-ционистка хомосексуална шайка на Педро Левицата.
Братя и сестри - Новият Сексуален Ред (теоретичен) идва, дойде и ще бъде на власт в следващите 2000 години. И още много, много дълго след това!
зараждане на Новия Сексуален Ред
Този ред се заражда в началото на века. По това време на епохата, когато Жените (колкото и условно да звучи това сега) потърсиха гражданските си права. Тогава Жените, депримирани от Обществената Фаличност (ОФ) воюваха и се пребориха за гражданските си права. Те направиха това само и единствено като първа крачка към Правото на Възможен Оргазъм (ПВО). С други думи първите бели птици на Новия Сексуален Ред бяха жените, които много добре знаеха, че когато имаш право да гласуваш, имаш и неотменното сексуално-гражданско право "да си искаш и да отказваш". (вж. "Сексуално-гражданско право", по известна като СаГаПо - т. 5 стр. 1555 ,гръцка, 999 година) Истината, че Жените бяха взели пример за тази борба от негрите в САЩ (и дори им подражаваха), не омаловажава тази борба! Днес и Жените и Негрите са наши братя и сестри в най-сексуален смисъл.
Промишлената революция и двете Световни Войни помогнаха неимоверно много на Новия Сексуален Ред. Първата по ортодоксален начин: началото е през 1908 година - във Фрайбург е изобретен първият мъжки електрически колан за самозадоволяване - та чак до днес и пеещите електронни писоари за Жени. Двете войни пък по изключително парадоксален начин сближиха хората и им показаха, че смисълът да си размазват черепите отдавна се е изчерпал, след като могат да осъществят и реализират вече своята Не-срамна Същност (НС). Войните запознаха един с друг много мъже и жени, мъже и мъже, жени и жени! Войната даже запозна мъжете с "каквото и да е", а жените с "както и да е" - основните принципа на Задоволеността! Войните родиха и първото движение на "незадоволените млади хора"! През 60-те пресата ги наричаше "недоволни" или "сърдити"! Каква е истината?! Истината е, че те се самодефинираха като "незадоволени", а другото беше и си остана буржоазно-комунистическа идеология. Тогава се роди и лозунга "Правете любов, а не война!". Този лозунг изигра своята роля и основа първото движение на Новия Сексуален Ред - ловичарството (от LOVE - любов, англ.). Както е известно - ловичарството е детската болест на Новия Сексуален Ред. Защото романтичната идеологема на ловичарството беше коригирана от Чистия Коректив (ЧК). А какво казва ЧК за любовта?! Чистият Коректив казва, че когато обичаш някого или нещо - трябва да свършваш с този някого (респ. нещо).
Ако си спомняте - нали затова се бориха Жените и Негрите в началото на века? Нима те искаха друго?!
И така до последните дни в нашия ХХ век, за който толкова се говори -
не толкова един кървав ХХ век, колкото век пълен с недовършени оргазми!
Днес Сигурната Дуалистична Сексуалност е постигнала безкръвна революция, тихо помирение на сексуалните антагонизми. Тези  антагонизми бяха предимно мачистски :
Мъж срещу Жена,
Мъж срещу Негър,
Мъж срещу Педал,
Мъж срещу евреи, поляци и т.н.
Това бяха и си остават едни расово-сексуални предрасъдъци. Те бяха отречени категорично от Новия Сексуален Ред (теоретичен). Днес победата на Сигурната Дуалистична Сексуалност се състои в това, че има само два типа нормално-сексуални индивида. Както съм съобщавал в много мои разработки, това са:
нормалният хомосексуален
и нормалният хетеросексуален.
Най-новите теоретични разработки спорят кой от тях е по-нормален. Истината както винаги е някъде по средата! Дори още! Истината, може би е и в двете състояния на духа. В дуализма на Индивида и в неговата сигурност! В това дали ако Индивида  изяви своята сексуалност няма да го арестуват?! Налага ли се да минава в нелегалност само защото харесва Мъже в чорапогащи и Жени с камшици?! Вече не се налага! Новият Сексуален Ред наложи нови ценности! Никой от никого да не се крие! Никой никого не мрази, а само му отказва! Нашият лозунг е:
Свобода, двувластие, самосъзнание!
Вярно е, обаче че днес има и сили които помрачават радостта от победата на Новия Сексуален Ред. Това са братята и сестрите от Педро Левицата, които намират удоволствие и лека перверзия в най-елементарното нещо: Все още да крият това, което са! Все още да не си признават, това, което правят!
Днес, знаете,  никой вече не се крие от никого! А тези братя и сестри се крият от останалите, в моментите, когато изразяват своята Не-срамна Същност (НС)! И всъщност това е тяхното сюблимно сексуално удоволствие! Всъщност те дори не са интересни с тяхното криене, независимо дали се причисляват към хетеро-фракцията, или към крилото на тесните хомосексуалисти или в групата на БББ (тройно би-ориентираните).
От кого се крият братята и сестрите членуващи в Педро Левицата?! Те се крият от нас, за да си помислим, че те са (примерно) хомосексуалисти! И когато ние си мислим така за тях, те си мислят че това им вдига рейтинга! Хората, които се крият, че са хомосексуалисти не са никакви хомосексуалисти! Те се крият от нас, само и само да си помислим ние че те са хомосексуалисти и с нещо са особени! Не бива така! Това ще кажа на братята и сестрите от Педро Левицата! И това, че криещите се хомосексуалисти не са никакви хомосексуалисти - това е един от каноните на Новия Сексуален Ред! Запомнете го! Новият Сексуален Ред няма да търпи хора, които се крият! Ами представете си, че те вместо да правят какъвто и да е секс - те да вършат нещо друго, изключително забранено от Закона?!
Не, братя и сестри от Педро Левицата! Не се крийте! Елате там, където ви е мястото! На първите редове на обществената сцена!
ценностите на Новия Сексуален Ред
Те са малко на брой и са простички. Ние всички, особено християните трябва да почитаме ближните си. Това е приемствеността на Новия сексуален Ред:
"Ние наистина обичаме ближните си, но спим с извънредно малка част от тях!"
И другата главна ценност на Новият Сексуален Ред:
"Обичай ближния, ближи обичния!"
Новият Сексуален Ред проповядва безкръвен и безкраен хедонизъм във времето след работно време! Това, което не сте опитали трябва да направите днес, защото Слънцето утре може и да не изгрее!
Онова, което не знаете и което винаги тайно сте искали да видите, докато се пипате?! Кое е  то? Точно това трябва да направите в следващите 10 000 дни от живота си! Защото след това или няма да ви става или срамните ви устни ще се превърнат във съвършени варовикови фосили, които археолозите на бъдещето ще галят само с четка!
Това е Новият Сексуален Ред (теоретичен). НСР(т)! Той няма нужда от реклама на своите ценности! Той е Онова, Което Ви Се Случва! Просто за целта трябва да излезете на Слънце!
Новият Ред стига още по-далеч! Някои политолози свързаха по погрешен начин сексуалната ориентация и социално-икономическото положение на индивида. Те твърдят, че: " младите хомосексуалисти въобще не са никакви млади хомосексуалисти, а се правят на такива защото просто не им се живее в България!"
Това е вярно, но нашите разработки са доста по напред в изследванията си! Според идеологемите на НСР(т) (вж. д-р Терзийски "Нормален ли сте сексуално?" стр.2) ние стигнахме до извода че:
У нас даже младите некрофили въобще не са никакви млади некрофили, а само се правят на такива, за да заявят, че не им се живее в България!!!...
Така ли е, питам?!!!
Е, Новият Сексуален Ред и неговите ценности са едно от нещата, заради които, и хомосексуалистите, и некрофилите останаха да живеят в България. Поне повечето.
атрибутите на Новия Ред
Всички атрибути на НСР(т) произлизат от максимата, че половете са равни.
добавка: Независимо кой на какъв пол  чувства, че принадлежи!
Време е да излезем от излишната патетика и да признаем, че атрибутите на НСР(т) са всъщност пороците на бившия строй. Новият Ред разчита на Дефекта, като Ефект. Ако приемем, че Новият ред е сцена и всички ние сме актьори, то при това объркване и размяна на ролите основният въпрос е:
 "Кой кого ще играе?"
Примерно: " Кой ще играе ролята на Жената? (след като до сега тя беше в определена роля, ограничаваща сексуалните й права. Днес тя се отказва категорично от тази роля и вместо да бъде Домакиня, тя си купува вибратор - един от атрибутите на НСР(т))
Отговорът е: Ролята на Жената в Новия Сексуален Ред ще се изпълнява от Мъжа. Мъжът, не може да си позволи обаче  да  изпадне в квази полова зависимост, да  се превърне във много-функционално кухненско  ренде, каквато беше Жената преди да се осъзнае сексуално?! Затова Мъжът, трябва неистово да изобретява все повече и повече кухнески роботи и уреди. Той трябва да прави това с ясното съзнание, че помага на себе си. Така Жената, респ. Мъжът ще имат повече време за себе си. Респ. за други мъже и жени.
Кой ще играе ролята на Мъжа?
Отговор: Ролята на Мъжа в Новия Сексуален ред ще се играе от този който пие повече. ( и все пак успява да се прибере сам до вкъщи). Мъж ще бъде наричан условно този индивид, който е по активен във сексуално-общественото предложение и който се справя по-добре във финансово отношение. Вече отдавна не е важно да си мъж в стария смисъл. Всеки Истински Мъж няма нищо против да бъде издържан от Новия тип Жени - те се връщат в къщи, псуват шефа си и си отварят една бира със зъби. Отгоре на това носят и широки отпуснати зелени потници с надпис МНО.
Каква ще бъде ролята на брака?
Отговор: Ролята на брака  все по-често ще се изпълнява под формата на неформални съжителства, свързани с предпочитанието на индивидите и техните кръжоци по интереси. Новият Сексуален ред гарантира не само сватбите (условно казано "сватби") на хора от един и същи пол, но и безпроблемното съжителство на хора, предмети и животни под един покрив с цел социално и сексуално общуване. Съжителството например едновременно между мъж, хамстер, пластмасова амфора, точилка и обувка с висок ток (има такъв случай). Новият сексуален Ред гарантира правото на този мъж да нарича това съжителство "семейно съжителство".
 Брак вече отдавна няма и нека концептуалистите и консерваторите не проливат лъжливи крокодилски сълзи. Нека хората отляво, поддръжниците на Безразсъдните Сексуални Предрасъдъци да не отварят уста! Изневярата постепенно ще се превърне в индивидуален акт, който няма никакво отношение към Обществото. Дори още в този момент изневярата е просто регистративен акт без никакви социално значими последици за сексуалните отношения. Да не говорим за такива сложни казуси, в които например млад мъж изневерява на приятеля си с вибратора на майка си! А го вижда друг близък, който отдавна е привързан силно към същия този спорен, проклет и виновен за всичко вибратор! Разрешете този казус, господа концептуалисти!
С какво ще бъдат заместени остарелите ретроградни ценности на стария строй: семейство, общество, морал?
Отговор: Тези ценности никога няма да бъдат отхвърлени от който и да е нов ред. Но Новият Сексуален Ред вече не спекулира със тях. Напротив - разширява ги и им придава нов смисъл. Към тях ще се добавят и други - типично нови ценности.
АБОРТ
Технологията ще даде възможност изключително негативното понятие "аборт" да бъде заменено с едно по-хуманно действие. Технологията и Новият ред ще гарантират живота на Вашето нежелано дете и извън вашата утроба. Това е много сериозно предложение на Новия Ред - така ще бъдат сведени до минимум щетите, които нанася аборта на демографския прираст и психиката на Жената (пак я наричаме така условно). И най-вече на далавера ще бъдат всички онези, който още не могат да обяснят - дали им се живее или не на този чуден свят! Това са най-заинтересованите: господата ембриони.
ВИБРАТОР
 Доколкото социално-страшното понятие "аборт" вече ще има своя хуманен смисъл, то вибраторът направо ще добие нови значения. И днес има жени, които ползват мъжете като вибратори - завъртат им долната част, търкат се о тях и накрая самоволно мастурбират с тяхната пенисоидална форма и същност. Научният прогрес вече е на прага да създаде Virtual Wibra-tour  ( VW ) - виртуален вибратор със социализиращо действие. Изживяването прилича на секс-екскурзия, както си личи и от името. Много полезен инструмент. Тенденцията към вибратизация на нежната част от индивидите е огромна. Новият Ред има за цел само едно - всеки човек, гордо да излезе на улицата и да не се срамува да покаже своя най-близък, а в бъдеще и одушевен манипулатор от трети вид. Защото любовта е манипулация от всякакво естество, твърди идеологемата на НСР(т). А манипулацията в повечето случаи изглежда като любовно действие, стига да се прави предпазливо и с кондом.
КОНДОМ
Новият Сексуален Ред ще ратифицира кондома окончателно и официално. Кондомът се порасне - ще покрие крайниците, торса, ръцете, пръстите, накрая и лицето на индивида. Предполага се, че той ще прилича на тънък филм, който ще обгръща тялото от всички страни, защитавайки го от вредни влияния, отровни вещества, телесни посегателства и други давления на външния свят. Новият Сексуален Ред, който пропагандира индивидуална свобода - сега и на всяка цена ще направи така, че индивидите, хората да не страдат от тази свобода. Презервативният свят, в който ще живеят хората на Новия Сексуален Ред изглежда днес страшен и отблъскващ ще бъде нужен, за да защити индивида от Рисковете на Тоталната Свобода. Защото колкото повече си позволява Индивида, толкова повече трябва да се пази - това е основен физичен закон.
Рисковете на Тоталната Свобода и Новият Сексуален Ред.
 Винаги когато досега хората са създавали обществени отношения, те не са търсили коректив на всички едни нови и примамливи между човешки отношения. Рисковете на Тоталната Свобода са ясни, но правило при тях е, че всеки индивид желае да си ги изрискува лично тези Рискове. Новият сексуален ред също няма подготвен такъв коректив. Единственото задължително нещо при него ще бъде Отговорността ЗА Продължението ТИ (ОЗАПТИ).
Отговорността ЗА Продължението ТИ днес изглежда по един начин, но след години, ще започне да изглежда съвсем различно. След години от днешния свят един ден ще е останал само едни трудно четливи графити в тоалетна. Когато бъдещите учени се разровят и преведат надписа, те ще разберат че Епохата на Новия Сексуален Ред (теоретичен) е минала без сътресения. Надписът в тоалетната тези дни е силно четлив и вие вече сте го чели, той гласи: " В момента държиш бъдещето на нацията в ръцете си!"
 Нищо друго не е така важно освен бъдещето. И ако Новият Сексуален Ред (теоретичен) не ти го гарантира, то това не е никакъв НСР(т)! Това ще бъде поредната дребно-буржоазна теория за секса.
---------------------------------------------------------------------------------------
 А дребно-буржоазната теория за секса смята, че удовлетворението на половото желание е нещо елементарно, както утоляването на жаждата с чаша вода. Критикувайки тази теория В. И. Ленин (1916 година) в беседата си с Клара Цеткин подчертава, че пиенето на вода е индивидуален акт. В любовта, обаче участват двама и възниква нов живот. Затова разглеждането на сексуалния живот откъснато от проблема за продължение на рода е тесногръдо и едностранчиво…"
проф. Игор Конь - доктор по медицински науки, водещ рубриката "Поговорим об интимном" в списание "Советскии войн".
 

martin_k@mail.techno-link.com
http://www.geocities.com/Broadway/Balcony/6578/