ЖЕНАТА

До 14 г. е врабче. Само цвърчи, подскача и не е обект за лов, защото от него не става и супа.

От 15 – 25 г. е пъдпъдък, най-търсеният дивеч. Бие се по всяко време когато се покаже. При пасаж ловеца си изстрелва всички патрони. Бие се до насита и ако има повече, ловеца поканва и други ловци да вкусят.

От 25 – 30 г. е бекас. Ловът е сигурен, ако се бие със златни патрони.

От 30 – 35 г. е печена кокошка. Яде се даже когато си преял.

От 35 – 45 г. е патица. Тежко подвижна сама пада на прицел.

От 45 – 50 г. е гарга. Месото й е кисело и се бие само при гладни години.

От 50 – 55 г. е кукумявка. И на сън се стряскаш когато я чуеш.

От 55 г. нагоре е мърша, служи само за бостанско плашило.

МЪЖЪТ

До 18 г. е пищов. С книжни патрони стреля напразно.

От 18 – 25 г. е динамичен патрон, избухва при най-малкото сътресение.

От 25 – 35 г. е пушка с два патрона, с вярна мушка, винаги точен удар.

От 35 – 40 г. е кримка – пушка, с един масивен патрон, сигурна и продължителна стрелба без засечка.

От 40 – 50 г. е джепане, бавно се пълни, още по-бавно се празни, може да улучи целта само най-добрият стрелец.

От 50 – 60 г. е пушка-кремъклия. Служи за украса на музея и е доказателство за съществуването и.

От 60 г. нагоре е изгърмян патрон и служи за водопроводна тръба.