Хан Крум... или Нов Български Театър

Във връзка с това, че все по-вече ученици срещат трудности при четенето на учебниците, ние решихме да публикуваме преработен и опростен вариант на примерна глава от учебника по история. Надяваме се всички ще се съгласят, че нашия начин е значително по-близък до бита и изразните средства на подрастващите.

"Нов Български Театър" представя постановката "Замъкът на Хан Крум"

1-во действие.

На сцената се вижда шатра и полу-заспал часови пред нея. Дочува се конски тропот. Влетява вестоносец на кон.

(Вестоносец)
- Тпру-у-у-уу бе да ти еба майката…. Спри се бе да ти еба майката!
(Кон)
- Я си еби майката!
(Вестоносец)
- Ей, часовия да ти еба майката, събуди се бе ебал съм ти майката!
(Часови, със сънен глас)
- Къв си ти бе, да ти еба майката?
(Вестоносец, със сърдит глас)
- Абе, вестоносец съм да си еба майката, на негово кралско величество Крум, да му еба майката! Круме! Да ти еба майката, събуди се бе ебал съм ти майката!

От палатката се подава Хан Крум, видимо недоспал след вчерашния запой…

(Хан Крум, сърдит)
- Какъв си ти бе, да ти еба майката?
(Вестоносец)
- Абе, вестоносец съм да си еба майката, на твое кралско величество да ти еба майката!
(Хан Крум, сърдит)
- К'ви вести ми носиш бе, ебал съм ти майката?
(Вестоносеца)
- Абе византийците се стягат да ни ебат майката.
(Хан Крум, сърдит)
- Я си еби майката!

Завесата пада.

Действия 2-ро, 3-то, 4-то,5-то и 6-то аналогични на първото, от съображения за краткост ще ги спестим

7-о Действие

На сцената се води битка между византийците и българите…

(Български войник, замахвайки си меча)
- Е сега ти ебах майката!
(Византийски войник, отблъсквайки атаката с щит)
- За малко да ми ебеш майката!
(Византийски войник, замахвайки с меч)
- Ще ти еба майката!
(Български войник, отблъсквайки атаката)
- Е, не ми еба майката!
(Български войник, пронизвайки византийски такъв)
- Наистина ти ебах майката!
(Византийски войник, падащ пронизан)
- Еба ми майката!

Завесата пада под звуците на ожесточена битка.

8-мо действие.

На сцената масовка мъртви византийци и българи, Хан Крум държи черепа на Никифор и му говори

(Хан Крум, видимо подпийнал)
- Никифоре, Никифоре… ебах ли ти майката, ебах ли ти майката?
(Черепа, през зъби)
- Еби си майката!

Завесата пада. Публиката с облекчение става и промълвява: "Тия, са си ебали майката!"